Realizacje

Modernizacja układów klimatyzacji i wentylacji w Bibliotece Narodowej w Warszawie

Instalacja systemów wentylacyjnych dla Banku Gospodarstwa Krajowego – Helikopter

Wspólnota Mieszkaniowa Kostki Potockiego

Wymiana instalacji wody w budynku przy ul. Kostki Potockiego 2A/2D

PBM POŁUDNIE S.A.

Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych w budynku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

ERBUD S.A

Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych w budynkach B,C,D kompleksu Centrum Praskie Koneser w Warszawie

APM Budownictwo

Prace budowlane polegające na wykonaniu instalacji sanitarnych i BMS oraz wykonanie projektów w budynku przy ul. Poznańskiej 37 w Warszawie

Centrum Praskie Koneser Sp. Z o.o. Sp. komandytowa

Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych i BMS w budynku J kompleksu Centrum Praskie Koneser w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kłopotowskiego 9 Warszawa

Wykonanie projektu i wymiany instalacji gazowej w budynku przy ul. Kłopotowskiego 9 w Warszawie

WM Orla 11 Warszawa

Wymiana instalacji wod-kan, doposażenie w instalację c.w.u., prace budowlane i poinstalacyjne

WM Solidarności, 95/99 00-144, Warszawa

Wykonanie robót instalacyjnych w Budynku „C” Biblioteki Narodowej

VICTUS s.c. z siedzibą ul. Grochowska 278 lok. 13

Termomodernizacja budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie ul. Wspólna 30

MAR BUD Budownictwo Sp. z o.o.

Przebudowa i remont części usługowej, holi oraz lobby w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel Sp. z o.o.

Blok A2’ budynku Ministerstwa Finansów

Wykonanie infrastruktury zapewniającej wymianę powietrza oraz utrzymanie odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza

ul. Mazowiecka 2/4, Warszawa

Przebudowa budynku wraz z instalacjami i terenem zewnętrznym „Mazowiecka Revitalisation”

Centrala Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Zaprojektowanie i przebudowa instalacji wentylacji

Centrala Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych rozbudowy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej

WARSZAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.

Prace budowlane oraz remontowo- instalacyjne tj. roboty budowlane części szpitalnej i bloku operacyjnego, instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje ciepła technologicznego, instalacje wody lodowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonanie węzła c.o.

Instytut Łączności-Państwowy Instytut Badawczy

Roboty budowlane wraz z windą zewnętrzną i terenem zewnętrznym, instalacja c.o., instalacja wodkan, instalacja klimatyzacji precyzyjnej i VRF, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja uzdatniania wody, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne (SAP, KD, domofony, IT), dostawa i montaż urządzeń, wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

MAR BUD Budownictwo Sp. z o.o.

Budowa budynku biurowo-magazynowego w tym: projektowanie i wykonanie: instalacji: centralnego ogrzewania; ciepła technologicznego; wody lodowej; hydrantowej; wod-kan, wentylacji, węzła cieplnego o mocy ok. 1,2MW.

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Termomodernizacja budynku głównego i zwierzętarni w tym: wymiana instalacji co.., odcinka sieci cieplnej, modernizacja 2 węzłów cieplnych, instalacja kolektorów słonecznych, roboty poinstalacyjne

SGSP, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa

Termomodernizacja budynków A, B, C i E w tym: wymiana instalacji c.o. wraz z robotami budowlanymi poinstalacyjnymi

WM Szczęśliwicka

Wymiana instalacji w tym: wymiana instalacji c.o.
wraz z robotami budowlanymi i poinstalacyjnymi

WM Racławicka 19

Doposażenie obiektu w tym: budowa przyłącz miejskiej sieci cieplnej, budowa węzła cieplnego, prace budowlane i poinstalacyjne

Budopol Wrocław

Roboty instalacyjne w tym: Wykonanie instalacji: kanalizacji podposadzkowej, wod-kan, grzewczych wraz z węzłem, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji wodnej dla fontanny, dostawa i montaż rurociągów.

Politechnika Warszawska

Roboty instalacyjne w tym: wymiana w trybie awaryjnym poziomów instalacji cw i ccw

Intraco S.A

Roboty instalacyjne i remontowo budowlane w tym: wymiana instalacji kanalizacji, tłuszczowej i tryskaczowej wraz z poinstalacyjnymi robotami remontowo budowlanymi i towarzyszącymi.

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Prace projektowe i wykonawcze instalacji w tym: prace projektowe architektoniczno-instalacyjne, wykonanie robót ogólnobudowlanych i branżowych instalacyjnych przy budowie, rozbudowie i modernizacji budynków oraz infrastruktury w tym min: prace projektu instalacji faza budowlana i wykonawcza, roboty budowlane pow. dydaktycznej i laboratoryjnej.

MERMAID CONSTRUCTION

Modernizacja „Pałacu Młodziejowskiego” w tym: Wymiana rozbudowa instalacji wod-kan., budowa nowej instalacji hydrantowej, montaż nowej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z urządzeniami, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników; montaż systemu chłodzenia VRV, wymiana pionów deszczowych, prac z zakresu teletechniki i telekomunikacji wykonanie projektów wykonawczych dla w/w zakresu prac.

EcoWipes Sp. z o.o

Projektowanie i wykonanie instalacji, sieci i przyłączy w tym: instalacje wod-kan, wentylacji i klimatyzacji, ciepła technologicznego, wentylacji technologicznych, centralnego ogrzewania, pomieszczeń laboratoryjnych – cleanroom w klasach czystości 100, 1000, 10000, 100,000 US FED STD 209 E Cleanroom Standards

WM Iwicka 8

Wymiana instalacji w tym: wymiana instalacji wodkan, c.o., gazu

ALFA –IG Sp. z o.o.

Wymiana i modernizacja instalacji w tym: prace związane z instalacjami wody lodowej; ciepła technologicznego; centralnego ogrzewania, wod-kan; wentylacji mechanicznej i automatyki

WM, ul. Wolnej, Wszechnicy 3, 02-098 Warszawa

Wymiana instalacji w tym c.o., doposażenie węzła cieplnego w zakresie technologii i automatyki i elektryki, prace budowlane i instalacyjne.

Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa

Wymiana instalacji poziomów i pionów wody zimnej, instalacji kanalizacji, doposażenie budynku w instalację wody ciepłej i ccw tj. poziom, piony z zaworami podpionowymi, instalacje lokalowa urządzeń z likwidacją podgrzewaczy gazowych i  odcinków instalacji gazowej, -przystosowanie pomieszczenia węzła cieplnego, prace budowlane dla powyższego zakresu robót

WM E. Gierczak 6

Roboty projektowo instalacyjne w tym: Wykonanie projektu inwentaryzacji budynku oraz wymiany instalacji wod-kan.; poziomów wod-kan w piwnicach; doposażenie w instalację c.c.w. wraz z wymianą pionów instalacji wody zimnej, modernizacją i rozbudową węzła cieplnego, wymiana inst.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIASKI C, ul. Reymonta 12, 01-842 Warszawa

Roboty sanitarne w budynkach zasobów spółdzielni w tym: budowa automatycznych hydroforni i węzłów cieplnych wraz z włączeniem ich do instalacji w budynkach, wykonanie przyłączy wodociągowych oraz wykonanie przyłączy sieci cieplnych do budynków.

Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Zaniemyska 4, 02-939 Warszawa

Roboty instalacyjne w tym: doposażenie budynku w centralną ciepłą wodę, modernizacja inst. c.o. polegającą na montażu zaworów podpionowych firmy TA, wymiana zaworów grzejnikowych na zawory firmy Danfoss, wymiana wodomierzy zimnej wody w lokalach.

Referencje

Spotkajmy się

ul. Ogrodowa 8
05-850 Ożarów Maz. – Macierzysz

tel. (22) 853-69-58, (22) 853-69-59
Faks: (22) 843-48-11

biuro@technoinstal.com.pl