Drukuj

W trakcie naszej działalności dla naszych Klientów wykonaliśmy szereg prac, które przedstawiamy poniżej wraz z listami polecającymi.

Serdecznie dziękujemy,

Zespół Technoinstal

· wrzesień 2012r. -kwiecień 2013r. Instytut Łączności-Państwowy Instytut Badawczy 04-894 Warszawa, ul. Szachowa 1 -zadanie: adaptacja pomieszczeń laboratoriów naukowo- badawczych zlokalizowanych w budynku głównym „G” w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. Szachowej 1.

· lipiec 2012r. -wrzesień 2012r. – Szkoła Główna Służby Pożarniczej ul. Słowackiego 52/54 w Warszawie -zadanie: na wykonanie termomodernizacji obiektów SGSP polegającej na wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynkach A, B, C i E zlokalizowanych na terenie obiektu 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

· czerwiec 2012r. -wrzesień 2012r. Instytut Biologii Doświadczalnej Imienia Marcelego Neneckiego PAN, 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 3. –zadanie: termomodernizacja obiektów Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN przy ul. Pasteura 3 w Warszawie.

· wrzesień 2010 –czerwiec 2011r. Budopol GW Sp. z o.o. - zadanie: Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej „KASKADA NA WOLI” ul. Sokołowska9/15 w Warszawie.

· Bank Gospodarstwa Krajowego.

· Ministerstwo Finansów.

· Alfa-IG Sp. z o.o.

· Ecowipes Sp. z o.o.

· Intraco S.A.

· Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

· Mermaid Construction Sp. z o.o.

· Politechnika Warszawska