Drukuj

- czerwiec 2014- zakończono 30.04.2015r.

Dla MAR-BUD BUDOWNICTWO Sp. z o.o. - wykonanie robót instalacyjnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja układów klimatyzacji i wentylacji w budynku „C” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie w ramach II konkursu programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”, wraz z wymianą instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku C”, a także wykonanie nowego systemu BMS dla budynku „C” obejmującego kompletny system klimatyzacji, agregatu wody lodowej oraz węzła cieplnego.

- czerwiec 2014- zakończono 30.09.2014 r.

Dla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 - wykonanie
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji budynku Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w Warszawie w zakresie wykonania projektu budowlanego i dokumentacji projektowej oraz robót instalacyjno-elektrycznych.

- czerwiec 2014- zakończono 30.06.2015 r.

Dla MARABUD Zakład Remontowo- Budowlany M. Chmielewski i M. Dąbrowski Spółka jawna- wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie w zakresie wykonania projektu budowlanego i dokumentacji projektowej oraz robót budowlano-sanitarnych;

- listopad 2013- zakończono wrzesień 2014r.

Dla „EVROM” Usługi Remontowo- Budowlane Roman Patrowicz z siedzibą ul. Żbikowska 1 lok.65, 05-820 Piastów - wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych w budynku
przy ul. Chełmżyńskiej 1 w Warszawie

- sierpień 2012- zakończono październik 2013r.

Bank  Gospodarstwa  Krajowego  Al.Jerozolimskie  7  00-955  Warszawa -zadanie:  opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa pozwoleń oraz wykonanie
robót      budowlanych      rozbudowy    instalacji     wodociągowej     przeciwpożarowej    budynku   centrali
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7

- sierpień 2012- zakończono wrzesień 2013r.

Bank    Gospodarstwa    Krajowego    Al. Jerozolimskie   7    00-955    Warszawa  -zadanie:   przebudowa
wentylacji   w   budynku  Centrali   Banku   Gospodarstwa  Krajowego   w  Warszawie, Al. Jerozolimskie 7
wraz z projektem budowlanym.

- październik 2012- zakończono wrzesień 2013r.

Mazowiecka  Revitalisation  przebudowa  budynku  wraz  z  instalacjami    i    terenem  zewnętrznym  przy
ul. Mazowieckiej 2/4 w Warszawie.

- styczeń 2012- listopad 2012r. (aktualnie II etap)

MARBUD Budownictwo Sp. z o.o. projektowanie i wykonawstwo  wraz z zakupem  i  dostawą  materiałów
oraz   urządzeń  dla  budynku   biurowo-magazynowego   przy   ul.  Pawła  Włodkowica  2c  w  Warszawie.

- wrzesień 2012- zakończono grudzień 2013r.

Skarb  Państwa-  Ministerstwo  Finansów  ul. Świętokrzyska   12 00-916 Warszawa - zadanie: wykonanie
infrastruktury   zapewniającej    wymianę powietrza   oraz utrzymanie  odpowiedniego zakresu temperatur
i    wilgotności     powietrza    w     pomieszczeniach      biurowych    zlokalizowanych   bloku   A2’  budynku
Ministerstwa Finansów.

Rozpoczęliśmy montaż instalacji wentylacji w oparciu o system IZOVER w budynku mieszkalno-biurowym
dla    W&H - Poland.    Wykonujemy   na  tym  obiekcie   instalacje   wentylacj   z  chodzeniem,  klimatyzacj
wraz z automatyką.