O Firmie

Firma TECHNOINSTAL działa w branży budowlanej od 1991 roku i należy do grupy firm średniej wielkości. W pierwszych latach działalności firma ograniczała się do realizacji instalacji sanitarnych. Nieustanny rozwój firmy wynikający z zapotrzebowania rynku zaowocował rozszerzeniem działalności na pozostałe branże i projektowanie. Aktualna oferta firmy obejmuje prace ogólnobudowlane oraz wykonawstwo od podstaw lub modernizację poniżej wymienionych instalacji:

 • klimatyzacji precyzyjnej,
 • wentylacji mechanicznej,
 • ciepła technologicznego,
 • centralnego ogrzewania,
 • węzłów cieplnych,
 • instalacji gazowych,
 • wodno-kanalizacyjnych,
 • sieci i przyłączy wod-kan,
 • ppoż: tryskaczowych, hydrantowych,
 • kotłowni gazowych,
 • stacji uzdatniania wody i hydroforni,
 • technologii basenowych,
 • automatyki i sterowania w systemie BMS dla powyższych instalacji z  projektem,
 • instalacji sanitarnych specjalistycznych (słoneczne systemy pozyskiwania energiicieplnej),
 • elektrycznych i oświetleniowych,
 • systemów gwarantowanego zasilania,
 • alarmu włamania,
 • kontroli włamania,
 • kontroli dostępu,
 • telewizji dozorowej, monitoringu,
 • instalacji teletechnicznych,
 • ppoż gazowego gaszenia,
 • nagłośnienia,

 

Specjalizujemy się w wykonawstwie obiektów biurowych, handlowych, hotelowych, oraz służby zdrowia. Wykonujemy też kompleksowo wszystkie instalacje o różnym stopniu złożoności technicznej w obiektach użyteczności publicznej, oraz różnego typu budynkach apartamentowo-mieszkalnych oraz domach jedno i wielorodzinnych.

Od 2002 roku rozbudowujemy dział naszej firmy zajmujący się zarządzaniem projektami występując w roli inwestora zastępczego lub oferujemy usługę realizacji zadania w systemie generalnego wykonawstwa jak i podzieloną na pakiety branżowe, przejmując na siebie cały ciężar prowadzenia coraz bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań budowlanych.

Oferujemy kompleksowe wykończenie powierzchni „pod klucz”. Świetnie opanowaliśmy umiejętność łączenia prac instalacyjnych z pracami ogólnobudowlanymi. Realizujemy usługę zawsze w wymaganym przez Klienta standardzie dostosowując rozwiązania do potrzeb indywidualnych. Pracując dla wielu liczących się na rynku Inwestorów krajowych i zagranicznych, wspieramy Klientów w zakresie decyzji podejmowanych w czasie realizacji inwestycji doradzając najlepsze rozwiązanie.

Jesteśmy w stanie zapewnić klientowi usługę od podstaw, polegającą na rozpoznaniu potrzeb Klienta, przedstawieniu koncepcji projektowej zagospodarowania, przygotowaniu projektu technicznego, uzyskaniu wymaganych pozwoleń urzędowych, przygotowaniu kosztorysu inwestorskiego i procesu przetargowego, przeprowadzeniu wymaganego zakresu robót, przekazaniu robót i dokumentacji powykonawczej, udzieleniu gwarancji. W przypadku zadań polegających na modernizacji poddajemy ekspertyzie istniejący stan architektury, konstrukcji oraz instalacji, proponujemy najbardziej korzystne dla Klienta rozwiązanie, doradzamy przy wyborze materiałów i urządzeń, przygotowujemy projekt, kończymy zadanie świadectwem stwierdzającym zapewnienie gwarancji wykonanych prac i zastosowanych urządzeń i materiałów.

Jesteśmy firmą podwyższającą na bieżąco kwalifikacje zarówno kadry kierowniczej, jak i pracowników bezpośrednio wykonujących powierzone zadanie produkcyjne - tak aby sprostać ciągle unowocześnianym technologiom wykonawczo-materiałowym oraz aby móc oferować naszym klientom usługi na wysokim europejskim poziomie jakości w kompleksowy sposób.

Główne motto naszej działalności to „satysfakcja i zadowolenie Klienta” bez względu na stopień trudności powierzonego zadania. Wciąż udoskonalamy strukturę firmy kładąc nacisk na profesjonalne zarządzanie procesem inwestycyjnym na budowie jak i pełne nadzorowanie procesów zamówień, dostaw urządzeń i materiałów, co w konsekwencji prowadzi do gwarancji dotrzymania ustalonych harmonogramów realizacji każdego z zadań.

Nasza firma dysponuje doświadczoną kadrą inżynieryjno-techniczną, gwarantującą wysoką jakość wykonywanych prac jak i terminowość realizacji. Sprawność w działaniu i pokonywaniu przeszkód połączona z doskonałą organizacją pracy i skoncentrowaniem na prawidłowym zarządzaniu procesem realizacji zadania pozwala na bezbłędne wykonanie każdego projektu.

Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi podwykonawcami robót ściśle specjalistycznych w przypadku realizacji robót wykończeniowych. Za zatrudniane przez nas firmy podwykonawcze, które są na bieżąco oceniane, w pełni ponosimy odpowiedzialność aby zapewniły najwyższy poziom projektów i standard realizacji robót. Wszystkie stosowane przez podwykonawców materiały mają wymagane świadectwa i dopuszczenia i zapewniają wieloletnią trwałość i estetykę.